សេវាកម្ម

សេវាកម្ម

មគ្គុទ្ទេសក៍កង់ និងតួ

ពន្យល់ដោយសង្ខេប៖ ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន និងពាក្យបច្ចេកទេសអំពីកង់ និងកង់។

របៀបជ្រើសរើសសំបកកង់ត្រឹមត្រូវ។

 របៀបជ្រើសរើសអ្នកកាន់សំបកកង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

 Fttings នៃ castor

 គន្លឹះ 5 សម្រាប់ដំឡើង castor បង្វិល

 ការណែនាំទូទៅសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ castors

 របៀបថែរក្សារនាំងគ្រឿងសង្ហារឹម